This website is supported by ARTEXB.

image2

VIDEO ART CHINA

Artist: GE Yuli, LIU Weiwei, XIN Yunpeng, YE Qiusen, SONG Yi, MA Zhandong, JIE Shuchang, LIU Yujia, WANG Tuo

Curator: ZHANG Hanlu, XIN Yunpeng, BIAN Ka, TAO Hui, MIAO Zijin

Dates: 2018.12.25 - 2019.01.27

Venue: de Art Center

Support: Mi TV, ARTEXB